عقل و احساس

سرنوشت جالب و خواندنی دو خواهر که یکی کاملا احساسی و بی‌محابا و خواهر بعدی عاقل و خویشتن‌دار است. Sense and Sensibility is a 1995 period drama film directed by Ang Lee and based on Jane Austens 1811 novel of the same name

2022-12-08
    ماذا يعني تغير طلاء المنزل ف النوم
  1. این مقاله نیازمند تمیزکاری است
  2. نویسنده : جین اوستن
  3. # کارتvaن animation daroon va boron